10:00 - Kvalifikačné preteky mládeže v rýchlostnej kanoistike

Dátum: 3.6.2017

Súťaž v rýchlostnej kanoistike na vodnej ploche Vodný Zemník.


Miesto konania: Veľký Zemník, Jarovce

Organizátor: Slovenská kanoistika

Web: http://www.canoe.sk/ , www.facebook.com/canoeslovakia/


Ďalšie podujatia