08:30 - Splav Malého Dunaja pre verejnosť Jahodná – Topoľníky

Dátum: 27.5.2017

Organizovaný splav pre verejnosť.
Odchod z Komárna 08.30 hod. Príchod  do Jahodnej na miesto začiatku splavu, úvodná odborná inštruktáž. Splav bude končiť  pri obci Topoľníky na sútoku Malého Dunaja a Klátovského ramena. Predpokladaný príchod do Komárna 17.30 hod.
Na splav je potrebné prihlásiť sa 2 týždne vopred!
Kontakt: Marián Koleno
koleno.marian@gmail.com
Podrobné informácie poskytne usporiadateľ.


Miesto konania: Komárno - Jahodná Topoľníky

Organizátor: Klub Turistov Kormorán Komárno

Web: https://www.facebook.com/Klub-turistov-Kormor%C3%A1n-Kom%C3%A1rno-1113470175342795/ , http://www.tvkomarno.sk


Ďalšie podujatia