Kozy a ovce bojujú proti inváznym rastlinám

Organizátor: Za dedinou o.z.
Miesto konania: obec Dobrohošť, za starou hrádzou smerom k ramenu Dunaja
Dátum: 8.6.2019
Čas: 10:00

Pozemky, ktoré boli kedysi pasienkami, zarastajú inváznymi rastlinami a stávajú sa neprístupnými pre ľudí a dokonca aj pre lesnú zver. Obnova zanedbaných pozemkov pomocou extenzívneho chovu kôz a oviec  skupinou nadšencov ukazuje cestu ako takéto pozemky sprístupniť pre prechádzky pri ramene Dunaja. Návštevníci si počas podujatia môžu pozrieť pozemky, kde prebieha extenzívny chov kôz a oviec a porovnať ich s pozemkami, kde ešte extenzívny chov nezačal. Deti môžu nakŕmiť kozy aj ovce suchým chlebom, ktorý si prinesú. Experiment prebieha štvrtý rok na parcelách medzi starou hrádzou Dunaja a ramenom Dunaja. Územie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.