10:00 - Deň otvorených dverí TJ Dunaj

Dátum: 28.5.2017

Deň otvorených dverí: predstavenie aktivít TJ – oddielu rýchlostnej  kanoistiky a plávania, plavba motorovým člnom, hry a program pre deti.


Miesto konania: Štúrovo, Dom vodných športov - Lodenica

Organizátor: Telovýchovná jednota TJ Dunaj Štrúrovo

Web: http://www.tjdunajsturovo.sk/ , https://www.facebook.com/Tj-Dunaj-%C5%A0t%C3%BArovo-1413767855559064/


Ďalšie podujatia