Pravidlá účasti [SK/HU]

Pravidlá účasti pre organizátorov a pre verejnosť

 

  • Každé podujatie pripravuje a realizuje organizátor zapojený do Slnovratu na Dunaji sám vo vlastnej produkcii a výlučne na vlastnú zodpovednosť; taký organizátor je povinný zabezpečiť všetky príslušné zákonom alebo obcou/mestom stanovené povinnosti organizátora verejných podujatí. Stredoeurópska nadácia, nositeľ nadačného programu Dunajský fond a iniciátor Slnovratu na Dunaji, ani žiaden z partnerov Slnovratu na Dunaji, nepreberá žiadnu zodpovednosť za organizáciu a priebeh podujatí zapojených do Slnovratu na Dunaji. Organizátori môžu podľa vlastného uváženia účasť na svojich podujatiach spoplatniť, v závislosti od ich typu.
  • Jedným z cieľov iniciatívy Slnovrat na Dunaji je prezentovať najlepšie dostupné prístupy (best practice) z hľadiska bezpečnosti účastníkov zapojených podujatí, citlivého narábania s územím rieky a férového prístupu k ostatným aktérom na rieke, vrátane povoľovacích orgánov a správcov toku. V prípade záujmu o konzultáciu Stredoeurópska nadácia (Dunajský fond) rada sprostredkuje kontakt na relevantné osoby/aktérov, s ktorými v rámci nadačného programu komunikuje, nepreberá však zodpovednosť za dodržanie relevantných pravidiel a postupov organizátorom zapojeného podujatia.
  • Stredoeurópska nadácia ani žiaden z partnerov Slnovratu na Dunaji nepreberá zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré organizátori nadácii poskytnú za účelom spoločnej strešnej kampane, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s partnermi Slnovratu na Dunaji. Stredoeurópska nadácia odporúča všetkým organizátorom uskutočniť aj vlastnú účinnú kampaň pre svoje podujatia; v rámci vlastných informačných materiálov organizátor odkazuje na Slnovrat na Dunaji pomocou jednotného grafického prvku „Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji“ uvedeného na webovej stránke Slnovratu na Dunaji.

Poznámka: Dunajský fond (Stredoeurópska nadácia) v spolupráci s partnermi zabezpečuje komunikačnú podporu podujatiam zapojeným do Slnovratu na Dunaji.

 

Grafický prvok “Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji” si môžete stiahnuť tu.

 

A részvétel feltételei a szervezők és a közönség számára

 

  • A Napforduló a Dunán (Slnovrat na Dunaji) kezdeményezéshez csatlakozó rendezvényeket a szervezők maguk készítik elő és rendezik meg, kizárólag a saját felelősségükre. A szervezők minden esetben kötelesek a nyilvános rendezvényekre vonatkozó törvényeket és a községi/városi szabályokat betartani. Sem a Közép-európai Alapítvány (Stredoeurópska nadácia), a Duna Alap (Dunajský fond) alapítványi program képviselője és a Napforduló a Dunán kezdeményezője, sem pedig a Napforduló a Dunán partnerei nem vállalnak felelősséget a bekapcsolódott rendezvények megszervezéséért és lebonyolításáért. A szervezők saját belátásuk szerint fizetéskötelessé tehetik a rendezvényeket azok típusától függően.
  • A Napforduló a Dunán kezdeményezés egyik célja, hogy ismertesse a rendezvények résztvevői biztonságának és testi épségének megőrzése, a folyó környezetével való kíméletes bánásmód, és minden a Dunával kapcsolatban álló személyhez/szervezethez (beleértve az engedélyező szervekhez és a folyókezelőséghez) való korrekt viszonyulás eddig ismeretes legjobb módjait (best practices). Ha érdeklődés mutatkozik a kapcsolatfelvétel iránt, a Közép-európai Alapítvány szívesen vállalja a közvetítést az érdeklődők és a felelős személyek/szervek között, akikkel a Duna Alap programon keresztül kapcsolatban áll, azonban semmilyen felelősséget nem vállal a lefektetett szabályok betartásáért és a rendezvények szervezőinek lépéseiért.
  • A Közép-európai Alapítvány és a Napforduló a Dunán partnerei semminemű felelősséget nem vállalnak azokért az adatokért, amelyeket a szervezők a közös reklámkampány céljából nyújtanak az alapítványnak. A közös reklámkampány a Napforduló a Dunán partnerei közreműködésével valósul meg. A Közép-európai Alapítvány minden szervezőnek azt tanácsolja, hogy a siker érdekében saját rendezvényüket ők maguk is propagálják; a tájékoztató anyagokon szerepeljen egy egységes grafikai utalás: „A Napforduló a Dunán büszke résztvevője” logó formájában.