O nás

Slnovrat na Dunaji je verejnou prehliadkou podujatí a spoločenstiev na rieke. Jej cieľom je priniesť viac  pozornosti, života a ľudí k rieke pred príchodom leta v mesiaci letného slnovratu. Je mesiacom otvorených nábreží, dverí a rôznorodých aktivít pre širokú verejnosť a zároveň ukážkou pestrosti činností a rôznych spoločenstiev a organizácií, ktoré na rieke pôsobia.

Program prehliadky je tvorený podujatiami, ktoré pre ľudí pripravujú organizácie, pôsobiace na rieke. Títo organizátori pripravujú svoje podujatia pre verejnosť na vlastné náklady, vo vlastnej réžii a vďaka svojej ochote a šikovnosti.

Slnovrat na Dunaji je iniciatívou v rámci nadačného programu Dunajský fond, ktorý realizuje Stredoeurópska nadácia.
Druhý ročník Slnovratu na Dunaji je realizovaný vďaka láskavej podpore partnerov.

 

Dunajský fond

Stredoeurópska nadácia

Na stiahnutie

Logo Slnovratu na Dunaji
Badge “Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji”
Plagát A4