O nás

Slnovrat na Dunaji je verejnou prehliadkou podujatí a spoločenstiev na rieke. Jej cieľom je priniesť viac pozornosti, života a ľudí k rieke pred príchodom leta v mesiaci letného slnovratu. Je mesiacom otvorených nábreží, dverí a rôznorodých aktivít pre širokú verejnosť a zároveň ukážkou pestrosti života, rôznych spoločenstiev a organizácií, ktoré sú s riekou spojené.

Program prehliadky je tvorený podujatiami, ktoré pre ľudí pripravujú organizácie a komunity, ktoré pôsobia na rieke, alebo k nej majú vzťah. Títo organizátori pripravujú svoje podujatia pre verejnosť na vlastné náklady, vo vlastnej réžii a vďaka svojej ochote a šikovnosti.

Slnovrat na Dunaji je iniciatívou v rámci nadačného programu Dunajský fond, ktorý realizuje Stredoeurópska nadácia.
Projekt je realizovaný vďaka láskavej podpore partnerov.

Nad piatym ročníkom prevzali záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a starostka MČ Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

 

Dunajský fond

Stredoeurópska nadácia

Na stiahnutie

Logo Slnovratu na Dunaji
Odznak “Hrdý účastník Slnovratu na Dunaji”

Plagát k piatemu ročníku