Program

27.5.2017
Miesto konania: Lodenica Klubu vodných športov, Botanická 59, Bratislava
Miesto konania: Komárno - Jahodná Topoľníky
28.5.2017
Miesto konania: Štúrovo, Dom vodných športov - Lodenica
29.5. - 1.7.2017
Miesto konania: Bratislava, Devínska cesta 1
1.6.2017
Miesto konania: Turistická lodenica, mŕtve rameno Váhu, Komárno
Miesto konania: Bratislava, Botanická 59
1.-4.6.2017
Miesto konania: Divadlo Aréna, Bratislava
2.6.2017
Miesto konania: Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo-Čunovo
3.6.2017
Miesto konania: Veľký Zemník, Jarovce
Miesto konania: Prístav Patince, riečny km 1752
Miesto konania: Zálesie, Malý Dunaj
Miesto konania: Bratislava, Sad Janka Kráľa
10.6.2017
Miesto konania: Komárno, Dunaj, pri železničnom moste, riečny kilometer 1770-1771
Miesto konania: Štúrovo
11.6.2017
Miesto konania: Komárno, Veľkodunajské nábrežie
Miesto konania: Bratislava, Klokočova 5, lodenica Dunajčík, pravý breh Dunaja - lokalita LIDO
Miesto konania: River Park Plazza / Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava
13.6.2017
Miesto konania: obec Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél
Miesto konania: Bratislava, Klokočova 5, lodenica Dunajčík, pravý breh Dunaja - lokalita LIDO
17.6.2017
Miesto konania: Bratislava, Karloveské rameno
Miesto konania: Hrubá Borša, Farma Corporex
10:00
Danube Day
Miesto konania: Vodné dielo Gabčíkovo
Miesto konania: Južný bazén Zimného prístavu pri Dome lodníkov, vchod bránou do prístavu pod mostom Apollo, Bratislava
Miesto konania: x-bionic sphere, Šamorín
17. - 18.6.2017
Miesto konania: Komárno, Stredisko kanoistiky, Váh 3. riečny km
18.6.2017
Miesto konania: Bratislava, Jarovecké rameno
Miesto konania: Bratislava, Nábrežie a námestie EUROVEA
Miesto konania: Bratislava, Vyhliadková veža UFO
23.6.2017
08:00
Deň Dunaja
Miesto konania: ZŠ J. A. Komenského, Kolárovo - Marína Patince
Miesto konania: Nabrežie Bratislava - Petržalka pri Magio pláži a Bratislava - Staré Mesto pod Eurovea a v blízkosti River parku
24.6.2017
Miesto konania: Bratislava: Karloveská zátoka - Komárno: pod žel. mostom
Miesto konania: Vrakuňa, pri reštaurácii Akiko
Miesto konania: Pravá strana Dunaja v Bratislave
Miesto konania: Turistická Lodenica, Mŕtve rameno Váhu, Komárno
Miesto konania: hrad Devín
25.6.2017
Miesto konania: Lodenica FTVŠ, Karloveská zátoka, Bratislava
28.6.2017
Miesto konania: Dobrohošť
29.6.2017
Miesto konania: Štúrovo: Most Márie Valérie a pergola na pešej zóne. Ostrihom: Most Lajosa Kossutha.
Miesto konania: Štúrovo, nábrežie Dunaja
14:00
Dunaj spája
Miesto konania: Štúrovo, promenáda pri Dunaji
30.6.2017
Miesto konania: Komárno, centrum
Miesto konania: Bratislava
1.7.2017
Miesto konania: Komárno
Miesto konania: Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél
Miesto konania: Žižkova ulica, pred vchodom do cintorína