Pádlovanie bez bariér

Organizátor: Vodácky klub Dunajčík
Miesto konania: Bratislava, Klokočova 5, lodenica Dunajčík, pravý breh Dunaja - lokalita LIDO
Dátum: 11.6.2017
Čas: 14:00

Už tradične cez víkend pred skončením školského roka najstarší slovenský vodácky klub Dunajčík otvára svoju lodenicu v Petržalke pod starým mostom, pre telesne postihnuté deti, ich rodičov a pedagógov zo školy pre telesne postihnutých Mokrohájska 3, Bratislava a Nadáciou Srdiečko. Tento rok ide o jubilejný 10. ročník. Cieľom tejto populárnej akcie nazvanej „Pádlovanie bez bariér“ je zviditeľnenie potreby sprístupnenia športových aktivít pre telesne postihnutých a prezentácia možností atraktívneho športu – kanoistiky a vodnej turistiky – telesne postihnutým deťom a mládeži, ich rodičom a pedagógom.
Miesto: Klokočova 5, pravý breh Dunaja – lokalita LIDO.