Program

1. - 30. 6. 2018
1.6.2018
Turistická lodenica, Mŕtve rameno Vážskeho Dunaja, Komárno
2.6.2018
Bratislava, Karloveské rameno
Bratislava, Tyršovo nábrežie
Prístav Patince
3.6.2018
Bratislava, Vlčie Hrdlo
Štúrovo, areál lodenice na nábreží
Bratislava, Staré Mesto
4.6.2018
Zemianska Olča
6.6.2018
9.6.2018
Bratislava, Veľký Zemník
Bratislava, Hviezdoslavovo nám.
Bratislava, Karlova Ves
Zálesie, Malý Dunaj
Štúrovo, nábrežie
10.6.2018
Bratislava, Grand Plaza / Dvořákovo nábrežie
13.6.2018
Bratislava, Tyršovo nábr. Loď - Divadlo v podpalubí
16.6.2018
Bratislava, Karlova Ves
Bratislava, Karloveské rameno - Čunovo
17.6.2018
Bratislava, Jarovecké rameno
Bratislava, Čunovo, Danubiana
Bratislava, vyhliadková veža na Moste SNP
20.6.2018
Bratislava, pravý breh
21.6.2018
22.6.2018
Nový Život Eliášovce
22.-23.6.2018
08:00
Deň Dunaja
Kolárovo, ZŠ a sútok Malého Dunaja s Váhom
Vodný mlyn Kolárovo a areál ZŠ
23.6.2018
Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél
24.6.2018
29.6.2018
29.-30.6.2018
15:00
Dni Dunaja
Štúrovo a Ostrihom, nábrežia
30.6.2018
Komárno, mŕtve rameno Vážskeho Dunaja
Komárno, mŕtve rameno Vážskeho Dunaja
30.6.-1.7.2018
Bratislava, Divoká voda - Areál vodných športov Čunovo
27.5.2017
Lodenica Klubu vodných športov, Botanická 59, Bratislava
Komárno - Jahodná Topoľníky
28.5.2017
Štúrovo, Dom vodných športov - Lodenica
29.5. - 1.7.2017
2. 6. 2016
Obecná lodenica Karlovej Vsi pri Vodárenskom Múzeu
2. 6. – 3. 6. 2016
Slovenské národné divadlo, sála Opery a Baletu
1.6.2017
Turistická lodenica, mŕtve rameno Váhu, Komárno
3. 6. - 2. 7. 2016
Múzeum dopravy Bratislava
1.-4.6.2017
Divadlo Aréna, Bratislava
4. 6. 2016
Zálesie, na Malom Dunaji
Bratislava - Vrakuňa, pri Malodunajskej ulici
13:00
MDD Slovnaft
Areál Vlčie hrdlo - športoviská, Bratislava
Sad Janka Kráľa, Bratislava
Bratislava - Mestská časť Čunovo
2.6.2017
Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo-Čunovo
5. 6. 2016
Tomášikovo - vodný kolový mlyn - Jahodná
Židovský cintorín, Komárno
3.6.2017
Prístav Patince, riečny km 1752
Bratislava, Sad Janka Kráľa
11. 6. 2016
Hainburg - Čunovo
Bratislava - Jarovce - Zemník
Nábrežie Bratislavy - Dunaj
12. 6. 2016
10.6.2017
Komárno, Dunaj, pri železničnom moste, riečny kilometer 1770-1771
Štúrovo
18. 6. 2016
Nábrežie Dunaja v Starom Meste, Bratislava
10:30
Splav Dunaja
Bratislava
Ministerstvo životného prostredia SR
Ľavý breh Dunaja pri obci Hamuliakovo
Štúrovo
Zálesie, Záleské korzo, Maják
11.6.2017
Komárno, Veľkodunajské nábrežie
Bratislava, Klokočova 5, lodenica Dunajčík, pravý breh Dunaja - lokalita LIDO
River Park Plazza / Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava
18. 6. - 19. 6. 2016
Stredisko vodných športov, Komárno
13.6.2017
obec Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél
Bratislava, Klokočova 5, lodenica Dunajčík, pravý breh Dunaja - lokalita LIDO
19. 6. 2016
Ostrov Kopáč
Bodíky a Dobrohošť
Tyršovo nábrežie pri detskom ihrisku, Bratislava
17.6.2017
Bratislava, Karloveské rameno
Hrubá Borša, Farma Corporex
10:00
Danube Day
Vodné dielo Gabčíkovo
Južný bazén Zimného prístavu pri Dome lodníkov, vchod bránou do prístavu pod mostom Apollo, Bratislava
x-bionic sphere, Šamorín
21. 6. 2016
Slovenská národná galéria, Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
17. - 18.6.2017
Komárno, Stredisko kanoistiky, Váh 3. riečny km
23.6.
Dvor kultúrneho domu, Štúrovo
18.6.2017
Bratislava, Jarovecké rameno
Bratislava, Nábrežie a námestie EUROVEA
Bratislava, Vyhliadková veža UFO
24. 6. 2016
Kolárovo, areál základnej školy a vodného mlyna
23.6.2017
08:00
Deň Dunaja
ZŠ J. A. Komenského, Kolárovo - Marína Patince
Nabrežie Bratislava - Petržalka pri Magio pláži a Bratislava - Staré Mesto pod Eurovea a v blízkosti River parku
25. 6. 2016
Karloveské rameno, Karlova Ves - Bratislava
Parkovisko pri Dunaji, promenáda a lodenica, Štúrovo
Karloveské rameno, Karlova Ves - Bratislava
Dunaj, pravá strana odtokového kanála pri meste Gabčíkovo
Most Lafranconi - Most Apollo, Bratislava
Areál Domu vodných športov - Lodenica, Ostrihomská 6, Štúrovo
Starý most, spodná pešia lávka, Bratislava
24.6.2017
Bratislava: Karloveská zátoka - Komárno: pod žel. mostom
Vrakuňa, pri reštaurácii Akiko
Pravá strana Dunaja v Bratislave
Turistická Lodenica, Mŕtve rameno Váhu, Komárno
hrad Devín
26. 6. 2016
Námestie a nábrežie Dunaja / Eurovea Galleria, Bratislava
25.6.2017
Lodenica FTVŠ, Karloveská zátoka, Bratislava
27.6.
19:00
DANUBESTORY
Kino Danubius, Štúrovo
28.6.2017
27. 6. - 1. 7. 2016
Vodárenské múzeum BVS, a.s., Bratislava
29.6.2017
Štúrovo: Most Márie Valérie a pergola na pešej zóne. Ostrihom: Most Lajosa Kossutha.
Štúrovo, nábrežie Dunaja
14:00
Dunaj spája
Štúrovo, promenáda pri Dunaji
29. 6. 2016
Komárno, Veľkodunajské nábrežie
30.6.2017
30. 6. 2016
Dunaj, vodná stena oproti námestiu M. R. Štefánika, Eurovea
1.7.2017
Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél
Žižkova ulica, pred vchodom do cintorína
Bonusový víkend 1. 7. 2016
Vodárenské múzeum BVS, Bratislava
Bonusový víkend 2. 7. 2016
Veľkolélsky ostrov, Zlatná na Ostrove
Danubiana Meulensteen Art Museum
Bonusový víkend 2. - 3. 7. 2016
Areál a Hotel Divoká Voda, Čunovo
Bratislavské nábrežia / promenáda pri Dunaji na pravej aj ľavej strane