Dni Dunaja

Organizátor: mestá Ostrihom a Štúrovo
Miesto konania: Ostrihom, Primaciálny ostrov; Štúrovo, Lodenica pri moste
Dátum: 28.-29.6.2019
Čas: 15:00

Oslava Dunaja – rieky, ktorá spája kultúry a národy.  Dvojdňový pestrý program pre verejnosť na nábrežiach miest Štúrovo (SK) a Ostrihom (HU).
28. júna: programy v meste Ostrihom
29. júna: programy v meste Štúrovo, začiatok 15:00