Deň prírodovedy

Organizátor: Ochrana dravcov na Slovensku
Miesto konania: Kolárovo, Centrum voľného času
Dátum: 10.6.2019
Čas: 08:30

Deň prírodných vied po prvýkrát v Kolárove. Pri vodnom mlyne (pasienok pri jazerách) budú odborníci z rôznych prírodných vied prednášať a vysvetľovať zaujímavosti o druhoch žijúcich v tejto krásnej lokalite. S ich pomocou spíšeme druhy, ktoré tu počas dňa objavíme a bude možnosť sa pridať v skupinách a sledovať ich prácu v teréne.
Odborníkov tu budeme mať z : ichtyológie (ryby), entomológie (hmyz), botaniky (rastliny), ornitológie (vtáctvo), ale budú aj prednášky z rôznych prírodných vied.
Zúčastnenie sa na akcii je bezplatné.