Zelená hliadka v lužných lesoch

Organizátor: Zelená hliadka
Miesto konania: Ostrov Kopáč
Dátum: 19. 6. 2016
Čas: 09:30

V rámci podujatia sa budeme venovať zberu odpadu a likvidácií čiernych skládok, ktoré sa nachádzajú v priestore chránených lužných lesov pri Ostrove Kopáč, ktorý sa nachádza v tesnom dotyku Dunaja.

Cieľom akcie bude prostredníctvom dobrovoľníctva zvýšiť záujem o túto lokalitu a poukázať na nedostatočnú starostlivosť o tento vzácny les zo strany kompetentných.

O 9.30 hod. sa stretneme na zastávke Vlčie hrdlo a na miesto činu sa presunieme vozidlami.
Cyklistom odporúčame dostaviť sa rovno na miesto po hrádzi a počkať na nás pri bufete Jamaica.
Pomôcky: bežné oblečenie a dobrá dobrovoľnícka nálada! Zvyšok zabezpečíme 🙂
Kontakt: Matúš Čupka, 0908 459 118
FB event: https://www.facebook.com/events/1015827785139634/