Kukkonia Bringakultúra – Kerékpárutas aplikációval a Csallóközben / Cyklopotulky v Kukkónii

Dátum: 17.6.2017

Kukkonia, občianske združenie prvýkrát organizuje cyklotúru po Žitnom ostrove (pri Malom Dunaji). Trasa: Dunajská Streda, Malé Dvorníky, Veľké Dvorníky, Ohrady, Trhová Hradská a späť. V obci Malé Dvorníky zorganizujeme slávnostné ukončenie s občerstvením. Pre účastníkov plánujeme aj krátke divadelné predstavenie – Csavar Színház. Cieľom podujatia je podporovať cyklistické cesty na Žitnom ostrove, Kukkonia cyclo app –  mobilnú cyklosprievodcu a navzájom aj kultúru.


Miesto konania: Dunajská Streda

Organizátor: Kukkonia OZ


Ďalšie podujatia