Kvalifikačné preteky mládeže v rýchlostnej kanoistike

Dátum: 3.6.2017

Súťaž v rýchlostnej kanoistike na vodnej ploche Vodný Zemník.


Miesto konania: Veľký Zemník, Jarovce

Organizátor: Slovenská kanoistika


Ďalšie podujatia