Deň otvorených dverí TJ Dunaj

Organizátor: Telovýchovná jednota TJ Dunaj Štrúrovo
Miesto konania: Štúrovo, Dom vodných športov - Lodenica
Dátum: 28.5.2017
Čas: 10:00

Deň otvorených dverí: predstavenie aktivít TJ – oddielu rýchlostnej  kanoistiky a plávania, plavba motorovým člnom, hry a program pre deti.