4. Medzinárodný splav Dunaja

Organizátor: http://ktk.sk/index.php/sk/aktuality
Miesto konania: Komárno, mŕtve rameno Vážskeho Dunaja
Dátum: 30.6.2018
Čas: 08:00

Pri príležitosti dňa vodnej turistiky v Maďarsku a Slnovratu na Dunaji usporiadajú kluby vodnej turistiky z Komárna a Komáromu už 4. ročník medzinárodného splavu po Dunaji na trase Nová Stráž – Radvaň nad Dunajom.
Očakávame aj záujemcov z verejnosti, potrebné je prihlásiť sa vopred do 16. júna 2018.
Splav je vhodný aj pre deti.

Začiatok splavu: 8.00 hod