Kultúrne mosty

Organizátor: Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislava, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
Miesto konania: Štúrovo: Most Márie Valérie a pergola na pešej zóne. Ostrihom: Most Lajosa Kossutha.
Dátum: 29.6.2017
Čas: 09:00

Od koreňov minulosti po vízie súčasnosti

Medzinárodný výstavný projekt pedagógov a študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) prezentuje výsledky dlhodobého výskumu a spolupráce viacerých pamäťových inštitúcií, ako aj spoluprácu s partnerskými inštitúciami – Technickou a ekonomickou univerzitou v Budapešti a Technickou univerzitou vo Viedni a Fakulty architektúry univerzity v Belehrade v Srbsku.

Tak ako spoločná história a architektúra tohto regiónu v 19. storočí – Štúrovo a maďarský Ostrihom – predstavuje most medzi týmito mestami, myšlienku nachádzania spoločných a osobitých foriem rozvoja kultúrneho a sociálneho potenciálu Dunajského regiónu, ďalej formou urbanistických intervencií spracovávajú a prezentujú práce študentov partnerských univerzít FA STU. Tie vzišli zo vzájomnej spolupráce na projekte „DANUrB – Danube Urban Brand“, ktorého cieľom je, vybudovaním regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania, posilniť kultúrnu identitu a vzájomnú solidaritu miest na rieke Dunaj.
Trvanie výstavy     29.-30. júna 2017  (v priebehu celého dňa)
Otvorenie výstavy     29. júna 2017 o 17.00 hod.
Presná lokalita konania
Štúrovo: Most Márie Valérie
Ostrihom: Most Lajosa Kossutha

 

 

Storočie Feiglerovcov

Výstava architektonických diel architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov mapuje spoločné kultúrno-historické a architektonicko-umelecké kontexty medzi Bratislavou a Ostrihomom.

Medzinárodný výstavný projekt v Štúrove, koncipovaný naprieč tvorivým spektrom ostrihomských Feiglerovcov, je výsledkom systematického vedeckého bádania autorov a multidisciplinárnej kooperácie pamäťových inštitúcií v Bratislave a v Ostrihome. Spolu s výstavou Storočie Feiglerovcov v Bratislave (16. máj – 20. august 2017) prispieva k prehĺbeniu a šíreniu poznatkov o historickej architektúre podunajského regiónu, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.

Trvanie výstavy: 29. júna – 16. júla 2017
Presná lokalita konania: Štúrovo – pergola na pešej zóne

 

Projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci – IPA II.) v rámci programu Interreg – Danube Transnational Programme.