Ako ovce a kozy rekultivujú prírodu pre rekreáciu – náučná vychádzka

Organizátor: ENVISLOVAKIA o.z.
Miesto konania: Dobrohošť
Dátum: 15.-16.6.2018
Čas: 10:00

Pozemky, ktoré boli kedysi pasienkami zarastajú inváznymi rastlinami a stávajú sa neprístupnými pre ľudí a dokonca aj pre lesnú zver. Obnova zanedbaných pozemkov pomocou extenzívneho chovu kôz a oviec  skupinou nadšencov ukazuje cestu ako takéto pozemky sprístupniť pre prechádzky pri ramene Dunaja. O Návštevníci si počas podujatia môžu pozrieť pozemky kde prebieha extenzívny chov kôz a oviec a porovnať ich s pozemkami kde ešte extenzívny chov nezačal. Experiment prebieha tretí rok na parcelách medzi starou hrádzou Dunaja a ramenom Dunaja. Územie je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

Vychádzky sú od 10,00 do 12,00 a od 14,00 do 18,00 hod.

Kontakt: Anton Drábik,  0903 033 624.

Deti môžu nakŕmiť kozy aj ovce suchým chlebom, ktorý si prinesú.

Mapka presnej lokality tu.