Splav Dunaja

Organizátor: Watching.sk
Miesto konania: Bratislava
Dátum: 18. 6. 2016
Čas: 10:30

Program splavu: odchod z Bratislavy 10:30, príchod na miesto začiatku splavu v národnom parku Donau Auen, úvodná odborná inštruktáž k technike pádlovania a plavby v prúdiacej vode. Splav bude končiť v Karloveskom ramene Dunaja v Karlovej Vsi

Dĺžka trvania: cca 4 hodiny (11:00 – 15:00)

Trasa: Stopfenreuth – Hainburg – Devín – Karlova Ves

Ukončenie splavu: Karloveské rameno Dunaja (neďaleko miesta odjazdu)

Cena: 25,-€ / osoba

V cene je zahrnuté: doprava mikrobusom do Stopfenreuthu, zapožičanie člnu s vybavením (vrátane záchranných viest), služby odborného sprievodcu

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

PRE ÚČASŤ NA TOMTO SPLAVE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ. Prihlášky nájdete na našej stránke.