Poldenný splav – Bodícke ramená

Dátum: 19. 6. 2016

Poldenný splav na Bodíckych ramenách Dunaja s pohostením.


Miesto konania: Bodíky a Dobrohošť

Organizátor: VodneTury.sk


Ďalšie podujatia