Poldenný splav – Bodícke ramená

Organizátor: VodneTury.sk
Miesto konania: Bodíky a Dobrohošť
Dátum: 19. 6. 2016
Čas: 10:00

Poldenný splav na Bodíckych ramenách Dunaja s pohostením.