Dni Dunaja

Organizátor: mestá Štúrovo a Ostrihom
Miesto konania: Štúrovo a Ostrihom, nábrežia
Dátum: 29.-30.6.2018
Čas: 15:00

Oslava Dunaja – rieky, ktorá spája kultúry a národy.  Dvojdňový pestrý program pre verejnosť na nábrežiach miest Štúrovo a Ostrihom.

29. júna: program v meste Ostrihom

30. júna: program v meste Štúrovo

Začiatok: každý deň o 15.00 hod.

Podrobný dvojdňový program si môžete prečítať na plagátiku tu:

Udalosť na Facebooku tu: