Tematická prechádzka: Mikulášsky cintorín

Organizátor: Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
Miesto konania: Žižkova ulica, pred vchodom do cintorína
Dátum: 1.7.2017
Čas: 12:30

Na starých mestských plánoch je zakreslený ako malá plocha, pretože tu pochovávali len obyvateľov Podhradia, t. j. z podhradských štvrtí mesta. Podhradie bolo domovom ľudí, ktorí boli úzko spätí s Dunajom, ich patrónom bol sv. Mikuláš. Cintorín pomenovaný podľa polohy je posledným miestom odpočinku obyvateľov Zuckermandlu, pracovitých a skromných rybárov, lodiarov, dunajských pltníkov, remeselníkov a robotníkov.
Mapka lokality tu: