Danube Day

Organizátor: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Miesto konania: Gabčíkovo, Areál vodnej elektrárne
Dátum: 22.6.2019
Čas: 09:30

Pri príležitosti medzinárodného dňa Dunaja si máte možnosť v areáli vodnej elektrárne Gabčíkovo vychutnať akciu Danube Day, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Súčasťou budú aj plavby loďou v okolí vodnej elektrárne.