Deň environmentálnych aktivít

Organizátor: ZŠ J.A.Komenského v Kolárove v spolupráci so SEV Dropie Zemianska Olča
Miesto konania: Kolárovo, areál základnej školy a vodného mlyna
Dátum: 24. 6. 2016
Čas: 08:00

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja a letného slnovratu.

PROGRAM

Doobeda: plnenie prírodovedných úloh a vyhľadávanie miestnych zaujímavostí, výchovný koncert s ekologickým charakterom, prezentácia vodných tokov priamo v prírode a čistenie brehov Malého Dunaja.
Poobede: člnkovanie na mŕtvom ramene Malého Dunaja, environmentálna výstava v CVČ, púšťanie prianí pre Dunaj po tečúcej vode, ukážky členov kynologického klubu a koní.
Večer: vatra, opekanie pri ohníku, premietanie filmu/ov s ekologickou tematikou, púšťanie balónov šťastia, prespanie v priestoroch školy a v stanoch. Ráno: po raňajkách odchod domov.

Programový plagátik na stiahnutie.