Svätojánske prepojenie pravého a ľavého brehu Dunaja vyhliadkovou loďou SVP, š. p., KRIVÁŇ

Organizátor: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Miesto konania: Nabrežie Bratislava - Petržalka pri Magio pláži a Bratislava - Staré Mesto pod Eurovea a v blízkosti River parku
Dátum: 23.6.2017
Čas: 15:00

V piatok 23. 6. 2017 bude mať verejnosť jedinečnú možnosť dostať sa zo Starého Mesta a z Petržalky na druhý breh inak ako po celý rok, a to vyhliadkovou osobnou loďou Kriváň.
SVP, š. p, pozýva všetkých záujemcov, jednotlivcov, zaľúbené páry ?, rodiny s deťmi, seniorov na bezplatné plavby po Dunaji pri príležitosti osláv medzinárodného Dňa Dunaja.
– popoludní  od 15.00 budú plavby spojené s možnosťou maľovania a kreslenia na palube lode Kriváň,
– večer až do 24.00 hod si budú môcť po celom dni a náročnom týždni záujemcovia oddýchnuť na palube s výhľadom na oba bratislavské brehy. Zo Starého Mesta prejsť po vode suchou nohou do Sadu Janka Kráľa alebo na Magio pláž.

Nástupište a výstupište v Bratislave:
Staré Mesto – pontón LOD P-40 (OPBA – 21) pod Starým Mostom, neďaleko Eurovei
Petržalka – Magio pláž – pontón LOD P-34 na kraji Magio pláže oproti Au Café.

Časy odchodov lode:
Staré Mesto – smer Petržalka: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Petržalka Magio pláž – smer Staré Mesto: 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 (kapitán si vyhradzuje miernu zmenu času z dôvodu pokojného nástupu pasažierov na palubu.)

Trasa plavby: okruh je plánovaný od pontónu č. 40 dolu prúdom pozdĺž Eurovey (smerom k mostu Apollo), otočka a proti prúdu k pontónu č. 34 pri Magio pláži.

Kompletné informácie o programe tu: