Náučná vodácka túra po Dunaji

Dátum: 11. 6. 2016

Náučná vodácka túra po Dunaji na trase Hainburg-Čuňovo. Program (zastávky s výkladom): Hainburg – zákruta oproti  hradu Devín – bunker oproti ústia Karloveského ramena – veľká lúka v Petržalke – bunker oproti Vlčiemu hrdlu –  Jarovecké rameno – Čuňovo – Divoká voda.


Miesto konania: Hainburg - Čunovo

Organizátor: Regionálna rozvojová agentúra Šamorín


Ďalšie podujatia