Náučná vodácka túra po Dunaji

Organizátor: Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Miesto konania: Hainburg - Čunovo
Dátum: 11. 6. 2016
Čas: 09:00

Náučná vodácka túra po Dunaji na trase Hainburg-Čuňovo. Program (zastávky s výkladom): Hainburg – zákruta oproti  hradu Devín – bunker oproti ústia Karloveského ramena – veľká lúka v Petržalke – bunker oproti Vlčiemu hrdlu –  Jarovecké rameno – Čuňovo – Divoká voda.