Splav Malého Dunaja pre verejnosť Jahodná – Topoľníky

Organizátor: Klub Turistov Kormorán Komárno
Miesto konania: Komárno - Jahodná Topoľníky
Dátum: 27.5.2017
Čas: 08:30

Organizovaný splav pre verejnosť.
Odchod z Komárna 08.30 hod. Príchod  do Jahodnej na miesto začiatku splavu, úvodná odborná inštruktáž. Splav bude končiť  pri obci Topoľníky na sútoku Malého Dunaja a Klátovského ramena. Predpokladaný príchod do Komárna 17.30 hod.
Na splav je potrebné prihlásiť sa 2 týždne vopred!
Kontakt: Marián Koleno
koleno.marian@gmail.com
Podrobné informácie poskytne usporiadateľ.