Pádlovanie bez bariér – 11. ročník

Organizátor: Vodácky klub Dunajčík
Miesto konania: Bratislava, pravý breh
Dátum: 24.6.2018
Čas: 10:00

Už tradične posledný víkend pred skončením školského roka najstarší slovenský vodácky klub Dunajčík otvára svoju lodenicu v Petržalke pod starým mostom, pre deti, rodičov a pedagógov so školy pre telesne postihnutých. Cieľom tejto populárnej akcie nazvanej „Pádlovanie bez bariér“ je zviditeľnenie potreby sprístupnenia športových aktivít pre telesne postihnutých a prezentácia možností atraktívneho športu – kanoistiky a vodnej turistiky – telesne postihnutým deťom a mládeži, ich rodičom a pedagógom.

Pre všetkých účastníkov bude aj tento rok pripravený bohatý program v priestoroch areálu vodáckeho klubu Dunajčík, pozostávajúci z možnosti pádlovania na Dračej lodi po Dunaji pre všetkých účastníkov, branno-športových súťaží a pohostenia s opekaním pri pravom vodáckom táboráku.

Ako hovorí tajomníčka vodáckeho klubu Dunajčík, a jedna z organizátorov akcie, Elena Takáts: „Snahou je vytvoriť také podmienky v klube, ktoré by umožnili pravidelné športovanie deťom s hendikepom počas celého roka“.

Adresa: lodenica VK Dunajčík, Klokočova 5, Bratislava, pravý breh Dunaja – Petržalka, medzi Starým mostom a mostom Apollo, MHD električka Sad Janka Kráľa, alebo autobus zastávka Most Apollo

Začiatok: 10.00 hod