III. kolo Majstrovstiev Slovenska Formula Future

Organizátor: Klub vodných motoristov Kormorán Komárno
Miesto konania: Komárno, Dunaj, pri železničnom moste, riečny kilometer 1770-1771
Dátum: 10.6.2017
Čas: 09:00

ČASOVÝ ROZVRH PRETEKOV:

8:30 – 9:30 prezentácia pretekárov
9:30 – 10:00 rozprava, výklad trate
10:00 – 12:00 tréning + viazanie uzlov
12:00 – 13:00 obedná prestávka

Rýchlostný čln pre začínajúcich pretekárov

13:00 – 14:10 l. kolo slalomu
14:10 – 15:30 ll kolo slalomu
16:30 vyhodnotenie pretekov

Občerstvenie sa poskytuje celý deň v bufete za úhradu.
Kategórie: nováčik Delfín, mladší žiaci, starší žiaci.

Podujatie sa koná pod záštitou Slovenského zväzu vodného motorizmu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.