Vodácky deň detí “Hľadanie pokladu bobra potočného”

Organizátor: Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava
Miesto konania: Bratislava, Karloveské rameno
Dátum: 1.6.2018
Čas: 16:00

Náborové preteky žiakov a žiačok na Karloveskom ramene Dunaja.