Vodácky deň detí “Hľadanie pokladu bobra potočného”

Dátum: 1.6.2018

Náborové preteky žiakov a žiačok na Karloveskom ramene Dunaja.


Miesto konania: Bratislava, Karloveské rameno

Organizátor: Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava


Ďalšie podujatia