Návšteva Vodárenského múzea a Vodárenskej záhrady BVS

Dátum: 29.5. - 1.7.2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa taktiež aktívne zapojí do Slnovratu na Dunaji.
Môžete navštíviť Vodárenské múzeum BVS na Devínskej ceste 1 v Bratislave (počas pracovných dní od 9.00 do 14.00 hod.) alebo Vodárenskú záhradu (denne od 6.00 do 22.00 hod.).
V prípade záujmu si môžete objednať exkurziu na ostrov Sihoť (počas pracovných dní, pri minimálnom počte 10 osôb). Dátum a čas exkurzie je potrebné dohodnúť 10 dní vopred.


Miesto konania: Bratislava, Devínska cesta 1

Organizátor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Ďalšie podujatia