Spomienka na komárňanské obete Holocaustu

Organizátor: Židovská náboženská obec v Komárne
Miesto konania: Židovský cintorín, Komárno
Dátum: 5. 6. 2016
Čas: 10:30

Židovská náboženská obec v Komárne týmto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na spomienku pri príležitosti 72. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia, ktorá sa bude konať na Židovskom cintoríne, ulica Zlatého muža 1, Komárno.