Spomienka na komárňanské obete Holocaustu

Dátum: 5. 6. 2016

Židovská náboženská obec v Komárne týmto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na spomienku pri príležitosti 72. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia, ktorá sa bude konať na Židovskom cintoríne, ulica Zlatého muža 1, Komárno.


Miesto konania: Židovský cintorín, Komárno

Organizátor: Židovská náboženská obec v Komárne


Ďalšie podujatia