Danube Day

Organizátor: Vodohospodárska výstavba, š.p.
Miesto konania: Vodné dielo Gabčíkovo
Dátum: 17.6.2017
Čas: 10:00

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja na Vodnom diele Gabčíkovo, ktoré tento rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky. Podujatie zahŕňa množstvo súťaží pre deti a kultúrny program pre malých aj veľkých.

Od 10:00 do 18:00 budú v areáli vodného diela Gabčíkovo pripravené zábavné aktivity pre veľkých i malých návštevníkov, sprevádzané pestrými speváckymi či tanečnými vystúpeniami.

Od 10:00 do 17:00 každú hodinu budete môcť s nami vyplávať na lodi Kriváň, pozrieť si okolie, kresliť, maľovať, súťažiť a niečo sa o starostlivosti o Dunaj dozvedieť.

Nástupište v Gabčíkove: Loď bude pristavená na pravej strane kanála pod vodnou elektrárňou.

Vstup na palubu je pre verejnosť bezplatný.

Viac o podujatí na FB stránke.