Medzinárodný deň Dunaja – plavby loďou

Organizátor: Komárňanská plavebná spoločnosť s.r.o.
Miesto konania: Komárno, Veľkodunajské nábrežie
Dátum: 29. 6. 2016
Čas: 15:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja usporiada Komárňanská plavebná spoločnosť výletné plavby na Dunaji.
Súčasťou podujatia bude okrem výletných plavieb bohatý program pre deti, nafukovací hrad, šmýkačka, tvorivé dielne, elektrické autíčka.
Celé podujatie bude bezplatné.
Výletná loď vypláva v časoch: 15.00, 15.40, 16.20, 17.00.

Kvôli limitovanej kapacite na plavidle odporúčame urobiť si rezerváciu plavby na emailovej adrese danubedaykn@gmail.com. Pri rezervácii uveďte mená, adresu, emailovú adresu a počet rezervovaných miest. Odoslaním emailu zároveň súhlasí rezervujúca osoba so spracovaním svojich osobných údajov. Pri nástupe na plavidlo bude potrebné sa preukázať rezerváciou a dokladom totožnosti. Uprednostnení budú cestujúci s rezerváciou.
Každého srdečne očakávame!