Dvakrát/Trikrát cez Dunaj

Organizátor: Slovenské ľadové medvede, obč. združ.
Miesto konania: Most Lafranconi - Most Apollo, Bratislava
Dátum: 25. 6. 2016
Čas: 11:00

Verejná prezentácia opakovaného – dvojnásobného a trojnásobného (prípadne štvornásobného) preplávania Dunaja z pravobrežnej strany na ľavobrežnú a späť skupinou otužilcov, členov občianskeho združenia Slovenské ľadové medvede (SĽM). Z bezpečnostných dôvodov je preplávanie organizované len pre členov SĽM v skupine s obmedzeným počtom plavcov (cca 20).
Podujatie sa uskutoční v zamýšľanej podobe, ak hladina Dunaja nepresiahne 450 cm; pokiaľ bude vyššia, pôjde o jednorazové preplávanie Dunaja z ľavobrežnej strany na pravobrežnú, od Mosta Lafranconi po Aušpic.