Virtuálne dunajské nábrežia

Organizátor: Fakulta architektúry STU v Bratislave
Miesto konania: Starý most, spodná pešia lávka, Bratislava
Dátum: 25. 6. 2016
Čas: 15:00

Prezentácia návrhov a riešení vybraných častí nábrežia rieky Dunaj spracovaných poslucháčmi Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prostredníctvom virtuálnej reality.
Zvolené iniciačné projekty sa zaoberajú napojením chorvátskeho ramena na hlavný tok Dunaja, prezentáciou krajiny lužných lesov v urbanizovanej štruktúre, ako aj celkovou koncepciou nábreží Dunaja v Bratislave. Výsledkom semestrálneho projektu bude komplexná urbanisticko – architektonická analýza potenciálov a problémov lokality a návrh riešení vo forme štúdií.
Aplikácia pre mobilné zariadenia a implementácia 3D modelov vytvorených študentmi bude zabezpečená v spolupráci s firmou Pixel federation, zaoberajúcou sa vývojom počítačových hier.
Širokej verejnosti bude počas podujatia “Slnovrat na Dunaji” predstavená BETA verzia aplikácie pre virtuálnu platformu s jedným príkladovým projektom diplomovej práce pomocou cardboardov na pešej lávke Starého mosta, na strane, ktorá je otočená k mostu Apollo.
Virtuálna platforma bude pozostávať z aplikácie pre mobilné zariadenia, ktorá umožní prezentáciu jednotlivých návrhov verejnosti pomocou virtuálnej reality in situ. Novou atraktívnou formou tak bude možné predstaviť riešenia širokému publiku priamo na mieste.
Výsledkom projektu bude vznik digitálnej platformy, ktorú bude možné používať na prezentáciu projektov a aktivít týkajúcich sa nábrežia Dunaja. Výsledná aplikácia bude môcť byť opakovane využívaná na prezentáciu ďaľších návrhov a konceptov. Invenčný spôsob prezentácie architektonického diela umožní zároveň získavanie spätných väzieb verejnosti.