Pádlovanie bez bariér

Organizátor: Vodácky Klub Dunajčík
Miesto konania: Bratislava, areál Vodáckeho klubu Dunajčík
Dátum: 30.6.2019
Čas: 14:00

Cieľom tejto populárnej akcie nazvanej „Pádlovanie bez bariér“ je zviditeľnenie potreby sprístupnenia športových aktivít pre telesne postihnutých a prezentácia možností atraktívneho športu – kanoistiky a vodnej turistiky –  telesne postihnutým deťom a mládeži, ich rodičom a pedagógom. Tento rok sa uskutoční už 12. ročník. Pravidelní účastníci tejto akcie dokonca začali navštevovať aj “Inkubátor”, ktorý je tiež súčasťou Slnovratu na Dunaji. Tu sa deti začali učiť základy kanoistiky.


Viac info Ďalšie podujatia