Pádlovanie bez bariér

Organizátor: Vodácky Klub Dunajčík
Miesto konania: Bratislava, areál Vodáckeho klubu Dunajčík
Dátum: 30.6.2019
Čas: 14:00

Cieľom tejto populárnej akcie nazvanej „Pádlovanie bez bariér“ je zviditeľnenie potreby sprístupnenia športových aktivít pre telesne postihnutých a prezentácia možností atraktívneho športu – kanoistiky a vodnej turistiky –  telesne postihnutým deťom a mládeži, ich rodičom a pedagógom. Tento rok sa uskutoční už 12. ročník. Pravidelní účastníci tejto akcie dokonca začali navštevovať aj “Inkubátor”, ktorý je tiež súčasťou Slnovratu na Dunaji. Tu sa deti začali učiť základy kanoistiky.