MDD Slovnaft

Dátum: 4. 6. 2016

Popoludnie určené deťom a ich rodičom – tvorivé dielne zamerané na poznávanie prírody, športové a kultúrne aktivity.


Miesto konania: Areál Vlčie hrdlo - športoviská, Bratislava

Organizátor: SLOVNAFT, a.s., a Združenie klubov Apollo


Ďalšie podujatia