MDD Slovnaft

Organizátor: SLOVNAFT, a.s., a Združenie klubov Apollo
Miesto konania: Areál Vlčie hrdlo - športoviská, Bratislava
Dátum: 4. 6. 2016
Čas: 13:00

Popoludnie určené deťom a ich rodičom – tvorivé dielne zamerané na poznávanie prírody, športové a kultúrne aktivity.