Pripravujeme Slnovrat na Dunaji 2018

Máme hotový nový vizuál pre ročník 2018, ktorý dokresľuje pestrosť programu Slnovratu na Dunaji.