Zmena programu – Škola kajaku presunutá na iný termín

Akcia pôvodne plánovaná na 21. júna sa bude konať počas leta v náhradnom termíne. Viac informácií bude zverejnené na stránke organizátora, Areálu Divokej vody Čunovo.